همانطور که میدانیم زمین دارای میدان مغناطیس مخصوص بخود است و همچنین جریان خون در بدن  انسانها میدان مغناطیسی ایجاد میکند.وقتی بدن در معرض میدان مغناطیسی قرار میگیرد,بر یونها نیروی  الکترو مغناطیسی وارد شده,باعث جهت گیری آنها بر اساس میدان میشود,با حضور یونها در ناحیه ای که  میدان مغناطیسی حضور دارد؛تبادل یونی سلولها توسط ریتم پالسی میدان تحت تاثیر قرار میگیرد و بنابراین سلولهای آسیب دیده از نظر الکتریکی به حالت نرمال نزدیک میشوند,دقیقا مثل اینکه شما یک ماده فرو مغناطیس سخت را در یک میدان مغناطیسی قرار دهید, زونهای مغناطیسی این ماده را با میدان  اصلی همجهت می شوند و حتی پس از برداشتن میدان مغناطیسی  این مواد باز تا حدودی خاصیت مغناطیسی را در خود حفظ میکنند.

ویژگی های مگنتوتراپی؟

   ۱- تقویت تبادل یونی سلول

   ۲-افزایش جریان خون

   ۳- ایجادمویرگهای خونی جدید

   ۴- افزایش مصرف اکسیژن در سلولها

   ۵- افزایش ۲۰۰درصدی میزان اکسیژن خون

   ۶- تحریک پاره ای از سلولها مثل Osteoblastها

موارد  درمانی؟

   ۱- ارتوپدی و ترماتولوژی: پوکی استخوان ؛ شکستگیها ؛ التهاب و کشیدن تاندونها

   ۲- روماتولوژی و مفاصل: آرتروز؛ بیماری مختلف مفاصل

   ۳- بیماری قلبی عروقی: دیابت ؛ فشار خون بالا ؛ بیماریهای مربوط به گردش خون

   ۴- درماتولوژی: زخم بستر

وآخرین کاربرد که در واقع میتوان گفت در ایران بیشترین کاربرد را دارد درمان بیماریهای عصبی ست مثل سردردهای میگرنی؛حملات صرع؛دردهای سیاتیکی وحتی بیماریهای Neurodegenerative مثل MS

چگونه کار میکند؟

این دستگاه با تولید و انتشار امواج مغناطیسی با اشکال و شدتهای مختلف که تماما قابل برنامه ریزی  است و حتی توسط شرکت سازنده حدود ۵۰ برنامه بصورت پیش فرض در حافطه دستگاه تعبیه شده  است؛ در درمان بیماریهای مختلف میتواند پزشک یا فیزیوتراپیست را همیاری کند. این امواج بصورت  دوایر سولنوئیدی یا کافهای مخصوص به بصورت پالس به بیمار منتقل میشوند در واقع تعداد پالس و  چگونگی این امواج در درمان بیماریهای مختلف متفاوت است.

شامل چه قسمتهای میشود؟

۱- base  دستگاه که بصورت  side bedدر تصویر مشخص است:دارای صفحه نمایش دیجیتالی تک  رنگ جهت برنامه ریزی و یا استفاده از برنامه های ذخیره شده است

۲-  Bedیا تخت دستگاه: شامل تخت و دوایر سولنوئیدی است که بوسیله ریل آلومینیمی که در زیر تخت  تعبیه شده طول تخت را پیموده و بسته به برنامه وارد شده بیمار را تحت میدان مغناطیسی مناسب قرار  میدهد. تختها میتوانند دارای یک ؛ دو و حتی سه دایره سولنوئیدی بصورت همزمان باشند

موارد اشکال ؟

با توجه به جدید بودن بکار گیری این دستگاه در ایران و داشتن گارانتی ۵ساله که نشان از اعتماد تولید کنندگان به دستگاه است(هنوز ۵سال از ورود این دستگاه به ایران نگذشته)مورد خاصی مشاهده نشده بجز  اینکه در بعضی موارد ریل تعبیه شده در زیر تخت دچار مشکل شده و حرکت دایره سولنوئیدی را با مشکل مواجه میسازد.

مشخصات فنی دستگاه:

دو شکل موج خروجی مربعی و سینوسی فرکانس خروجی :

برای موج مربعی:۵-۱۰۰۰هرتز(فرکانس پایین و میانی)

برای موج سینوسی:۱-۱۰۰هرتز

شدت میدان مغناطیسی پیک: ۱۰۰گووس

شدت میدان مغناطیسی متوسط : ۵۰  گووس

۵۰ برنامه ذخیره شده در حافظه

قابلیت ذخیره سازی ۲۰ برنامه درمانی دلخواه