اگر شما هم جزو گروهی هستید که تحرک زیادی ندارند و شغلشان به‌گونه‌ای است که باید در جای ثابتی بنشینند به این مطلب دقت کنید.

مهم است که در طی یک روز کاری چندین استراحت کوتاه داشته باشید و از نشستن برای مدت بیش از یک ساعت اجتناب کنید. در طی یک روز کاری باید یک دوره نرمش کوتاه (۲ ۱ دقیقه)‌ هر یک ساعت و یک دوره نرمش طولانی (۵ ۳ دقیقه)‌ هر ۳ ۲ ساعت داشته باشید. نرمش‌های زیر می‌توانند باعث کاهش خستگی شما شوند و هریک از آنها را می‌توانید در نرمش کوتاه یا نرمش طولانی خود استفاده کنید.
حرکت اول: در مقابل چهارچوب در یا در یک گوشه اتاق بایستید و هر ‌دو دست خود را روی دیوار و بالاتر از سر خود قرار دهید. به آرامی به جلو خم شوید تا در قدام شانه‌هایتان احساس کشیدگی کنید. ۳۰ ۱۵ ثانیه در همین وضعیت بمانید. این حرکت را می‌توانید ۳ مرتبه تکرار کنید.
حرکت دوم: در حالی که روی صندلی نشسته‌اید، دست‌های خود را در پشت سر خود قلاب کنید. سپس آرام به عقب خم شوید و به سقف نگاه کنید. این حرکت را ۱۰ مرتبه تکرار کنید. انجام این حرکت چندین‌‌نوبت در روز توصیه می‌شود.

حرکت سوم: طوری بایستید که پشت شما رو به دیوار باشد و دست‌های شما به دیوار بچسبند. تا جایی که می‌توانید به آ‌رامی بازوهای خود را به سمت بالا حرکت دهید، طوری که آرنج و مچ شما از دیوار جدا نشوند. این حرکت را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

تعدادی از تاثیرات درمانی ورزش اشاره میکنیم:

۱_ ورزش منظم، باعث کاهش وزن افراد چاق و رسیدن به وزن متناسب می شود این موضوع فشار وارد بر کمر را کم کرده و باعث درمان کمردردهایی میشود که به خاطر اضافه وزن ایجاد شده اند.

۲_ ورزش باعث بیشتر شدن انعطاف بدنی می گردد انعطاف بدنی ، توانایی حرکات در جهات مختلف را افزایش می دهد و کمردر های حاصل از خشکی کمر را درمان می کند.

۳_ به وسیله ی ورزشهای مخصوص می توان عضلات شکم و کمر را تقویت کرد. عضلات قوی از ستون فقرات محافظت می کنند و از آسیب دیدگی آن جلوگیری می نمایند عضلات نیرومند می توانند از دیسکهای آسیب دیده حفاظت کنند و کمردردهای حاصل از صدمات دیسک را درمان نمایند.


Share →