post_image

ورم پا و قوزک پا یک مشکل شایعی است که در افراد مسن بیشتر دیده می شود. ورم پا به دلیل تجمع مایعات و اختلال در نگهداری آب و نمک در بدن رخ می دهد که به نام ادم (خیز) خوانده می شود.

ورم بدون درد ممکن است هر دو پا و یا پشت پاها و یا ران ها را درگیر کند. به علت جاذبه زمین، اغلب تورم ها در قسمت پایین بدن دیده می شوند.

ورم پا در ماه های گرم سال و در افرادی که به مدت طولانی می ایستند و یا راه می روند نیز رخ می دهد.

ورزش مناسب برای ورم پا

روی یک صندلی بنشینید و یک توپ تنیس را زیر کف پا گذاشته و بدون آن که به آن فشار بیاورید آن را حرکت دهید و بچرخانید. این حرکت را برای هر پا به مدت یک دقیقه در روز انجام دهید.

سرپا جلوی یک پنجره یا هوای آزاد بایستید و در حالی که به دور دست نگاه می‌ کنید، دست‌ ها را به عقب برده تا قفسه سینه باز شود و برای یک دقیقه نفس عمیق بکشید.

سرپا بایستید. یک پا را لبه پله قرار دهید، به طوری که فقط پنجه روی پله باشد و پاشنه بالاتر قرار گیرد. پای دیگر را پشت پایی که روی پله است قفل کنید و خود را تا جای ممکن بالا بکشید. بعد به حالت طبیعی اول برگشته و این بار پاشنه را که زیر آن چیزی نیست پایین ‌تر از بلندی پله بیاورید. این کار را روی هر پا ۲۰ مرتبه تکرار کنید.

سرپا بایستید. دست ها را از هم باز کنید. یکی از زانوها را تا جایی که می ‌توانید بالا آورده و به سینه نزدیک کنید و یک دقیقه در این حالت بمانید. برای پای دیگر هم همین کار را تکرار کنید.

روی زمین بنشینید. پاها را بکشید. دست ‌ها را دو طرف خود، روی زمین بگذارید. بعد به مدت یک دقیقه سرپنجه‌ ها را تا جای ممکن به سمت خود بکشید. این تمرین را برای یک دقیقه در روز انجام دهید.

یماری لنف ادم، عارضه ای است که میتواند هر عضوی از بدن را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به ورم دست و پا  در حجمهای متفاوتی شود. این بیماری معمولاً زمانی بروز پیدا میکند که امکان دفع مایعات لنفاوی به دلیل نارسایی های ژنتیکی و یا وارد آمدن آسیب هایی ناشناخته به سیستم لنفاوی وجود نداشته باشد. در مراحل پیشرفته ی این عارضه ممکن است تغییراتی در بافت فیبروتیک ایجاد شود و مقدار بافت چربی افزایش یابد. افراد مبتلا به بیماری لنفادم برای درمان و مدیریت این عارضه میتوانند به متخصصینی فیزیکی که آموزشهای تخصصی لازم در زمینهی درمانهای احتقاق زدایی کامل را دیده باشند، مراجعه کنند.

منبع:تبیان.وبلاگ دکتر فروغ


Share →