post_image

علل ایجاد زانوی ضربدری

این حقیقت که در کودک تازه به راه افتاده در سنین بین ۲ تا ۶  سال ممکن است بطور فیزیولوژیکی زانوی ضربدری در کودکان تشخیص داده شود؛ که البته این وضعیت بصورت زودگذر و طبیعی است. از جمله عوامل بوجود آورنده برای این گروه سنی می توان به خصوصیت شل بودن لیگامت های آنها اشاره کرد که البته این وضعیت با درد و محدودیت عملکردی مواجه نیست با این وجود گاهی اوقات در بعضی از افراد تغییر شکل حفظ و توسعه و تا سن بلوغ ادامه پیدا کند که ممکن است عمل جراحی ضرورت پیدا کند.

عوارض زانوی ضربدری

بوجود آمدن یک بدشکلی زشت در اندام تحتانی، کوفتگی و سفتی مفصل، به خطر افتادن کارکردهای عصبی- عروقی، دردهای قدامی زانو ، بی ثباتی در مفصل کشکی- رانی، تغییر پیدا کردن محور مکانیکی پا به خارج، وجود فشارهای پاتولوژیکی بر قسمت خارجی ران و درشت نئی، جابجا شدن مکانیزم اکستنسورهای زانو( عضلات چهار سر) به خارج، توقف رشد و یا اینکه رشد به سمت یک دوره انحطاطی هدایت می شود؛ که نتنها رشد فیزیکی متوقف می شود بلکه همچنین Hueter-volkman بر روی اپی فیزها اثر گذاشته و از رشد طبیعی آنها جلوگیری می کند.

علائم زانوی ضربدری

۱٫ وجود درد در قسمت قدامی و داخلی زانو
۲٫تمایل کشکک ها به خارج و احتمال دررفتگی آنها
۳٫بیش از حد بودن زاویه زانو( زاویة والگوس زانو )
۴٫وجود نوعی الگوی راه رفتن دورانی هنگام گام برداشتن

منبع:دکتر عمادی . دکتر پیریایی


Share →