پیچ خوردگی مچ پا و پارگی رباط

0

دچار پیچ خوردگی شدم سه ماه پیچ از مچبند استفاده کردم الان احساس میکنم مچ پا از قوزک شله باید چیکار کنم هنوز مچبند بزنم یا باید جراحی راهنماییم کنید


پرسیده شده 18 آوریل 2018
Ma
0

پاسخ شما