بزرگراه چمران، ابتدای باقرخان غربی، پلاک ۸۹ قدیم، ۲۶ جدید، طبقه دوم
تلفن:
۰۲۱-۶۶۵۷۲۲۲۰ (ده خط)