جراحی فتق دیسک کمر و گردن در مواردی برای بیماران ضروریست.ولی متاسفانه در درصد کمی از بیماران نتیجه مطلوبی از جراحی حاصل نمی شود که دارای علل مشخصی است.

در درصد کمی از موارد ابتلا به فتق یا پارگی دیسک کمر یا گردن نیاز به جراحی وجود دارد  این موارد شامل موارد قطعی و موارد شرطی است.

علل موارد قطعی جراحی فتق دیسک چیست؟

در صورتیکه فرد مبتلا به فتق دیسک دچار ضعف پیشرونده عضو مبتلا شده بطوریکه عضو را ناکارآمد نماید مانند افتادگی پا ویا دست و مشاهده ضعیفتر شدن روز به روز پا  و یا دست، بی اختیاری ادرار و یا مدفوع در اثر فتق دیسک مشاهده شود..

موارد شرطی لزوم جراحی فتق دیسک چیست؟

در صورتیکه درد و علائم بیمار با روشهای غیر جراحی بهبودی نیابد پزشک مجاز است به جراحی فتق دیسک تصمیم بگیرد.

علل عدم موفقیت در جراحی فتق دیسک چیست؟

تشخیص غلط
دیر مراجعه کردن بیمار

عارضه جراحی در حین عمل:

در موارد بسیار کم ممکن است جراحی موفقیت آمیز نباشد و این مسئله ممکن است تحت تاثیر تبحر جراح نیز قرار گیرد بهترین جراحان ستون فقرات در ۹۵ در صد موارد موفقند و در ۵ در صد موارد نتیجه ای خوبی از جراحی نخواهند گرفت. ولی غالبا جراحی فتق دیسک کار بسیار ساده ای است.

صدمه به عصب
عفونت بعد از جراحی
التهاب نخاع و آراکنویید
ایجاد بافت اسکار بیش از حد در محل جراحی
ایجاد تنگی نخاع
فتق مجدد و یا فتق دیسک در سطح بالاتر یا پایین تر