تست نوار عصب و عضله یک بررسی تشخیصی برای پی بردن به عملکرد عصب های بدن است. بدن انسان یک مولد الکتریسیته است و هدف از تولید این الکتریسیته انتقال پیام ها بین مغز و دیگر اندام هاست. انتقال پیام هایی بصورت حس لمس، درد، فشار، گرما در پوست و دیگر حسهایی مثل دیدن، شنیدن و …از اندام به مغز از طریق عصب انجام میشود. همچنین دستورات مغز به اندام ها برای انجام دادن کارهایی مثل حرکت دادن عضو از طریق ارسال پیام بوسیله عصب ها است. الکترومیوگرافی ( نوار عصب emg ) یک نوع تست برای اندازه‌گیری پالس‌های الکتریکی ارسال شده به عضلات برای بررسی وجود مشکلات احتمالی در آن‌ها است. در حقیقت هر گروه عضله یک سیگنال خاص را در هنگام فعالیت سالم و مناسب ارسال می‌کنند و به این ترتیب تفاوت در سیگنال ارسال شده می‌تواند به‌طور دقیق منشا ایجاد یک مشکل را مشخص کند. نوار عضله از تست عصب می‌تواند مشکلاتی که باعث آسیب به بافت عضله شده را شناسایی کرده یا هرگونه مشکلات عصبی یا نخاعی بیمار را مشخص نماید.

برای آشنایی بهتر با تست نوار عصب و عضله پیشنهاد می شود فیلم بالا را مشاهده فرمایید.