برای پاسخ دادن به این سوال لازم است در مورد روند پیر شدن اطلاعاتی داشته باشیم تا بتوانیم از این روند جلوگیری کنیم.

پیری روندی است که ما انسانها بزودی با آن مواجه خواهیم شد. باید بپذیریم که ما انسانها برای این دنیا طراحی نشده ایم و این دنیا محل گذر است لذا بدن ما در این دنیا بتدریج به تحلیل رفته و فرسوده می شود.

آیا این روند کهولت به معنای ناتوانی انسانها در دوران کهولت است ؟پاسخ این است که با وجود اینکه توان انسان رو به کمتر شدن می رود ولی انسان محکوم به یک زندگی وابسته در دوران کهولت نیست.

بسیاری از افراد مسن زندگی خوبی در دوران کهولت دارند و ناتوان نیستند .جالب اینکه بعضی از افراد مسن با برنامه مناسب در دوران کهولت  از دوران جوانی خود بهتر زندگی می کنند.البته علت این مسئله فقدان برنامه در جوانی و داشتن برنامه در سنین کهولت است.

چه اتفاقاتی در روند پیری بوجود می آید؟

یکی از مسائلی که در روند پیری مشاهده می شود تغییرات مفصلی و ایجاد آرتروز است بطوریکه تمامی افراد مسن دارای تغییرات میکرسکوپیک آرتروز خواهند شد ولی ۶۰ در صد آنان دچار علائم  میشوند که نیمی از آنان بنحوی دچار ناتوانی خواهند شد.

پس اولین دستور در جوان ماندن پیشگیری از بروز آرتروز و تقلیل علائم آرتروز است.

آرتروز قابل پیشگیری است و می توان با روشهای طب فیزیکی و توانبخشی از بروز آن جلوگیری نمود.مهترین توصیه ها در پیشگیری از آرتروز چیست؟

۱-کاهش وزن

۲-بهبود تغذیه

۳-ورزش درمانی

۴-تغییرات محیط کار و منزل

تغییر دوم کاهش حجم عضله و افزایش حجم چربی است:کاهش حجم عضله عمدتا در فیبر های عضلانی سریع اتفاق می افتد.

بنابر این دستور دوم برنامه ریزی برای حفظ عضلات و کاهش چربی است.

این تغییرات عضلانی تعادل بیمار را کاهش داده و شانس خوردن زمین را افزایش می دهد لذا باید برنامه ای برای بهبود حرکات تعادلی داشته باشیم

لذا باید از ورزشهایی که باعث افزایش تعادل می شود بهره جست:ورزشهای کششی -تای چی-یوگا -حتی نرمشهای صبحگاهی به حفظ تعادل کمک می کنند -تیراندازی-اسب سواری-دوچرخه سواری از انتخابهای دیگر خواهند بود.

در صورت انجام دوچرخه سواری اگر در سنین بالاتر قرار داریدتوصیه می شود زی دوچرخه را بالاتر تنظیم نمایید تا فشار روی زانو وارد نشود.

تغییرات پوست:

با پیر شدن پوست قوام خود را از دست می دهد.چروکهای پوست افزایش می یابد.با استفاده از تغذیه خوب آنتی اکسیدانها و مراقبتهای خاص می توان پوست را شادابتر نگه داشت.

چگونه پوست را شادابتر نگه داریم:کلیک کنید:

تغییرات قوام استخوان:

با گذشت سن تراکم استخوان کاهش یافته و پوکی استخوان ایجاد می شود. تراکم استخوان در صورت نداشتن برنامه صحیح از سن ۳۰ سالگی کاهش یافته و بتدریج پوکی استخوان بروز می کند

پوکی استخوان قابل پیشگیری است و با برنامه خوب و جامع هیچگاه دچار پوکی استخوان نخواهیم شد.

چگونه از پوکی استخوان جلوگیری کنیم؟کلیک کنید:

تغییرات عروقی :

با افزایش سن تغییرات آترواسکلروز در عروق بوجود می آید و خونرسانی به بافتها کاهش می یابد.با عدم مصرف غذاهای پر چرب فست فودها غذاهای پر نمک و انجام ورزشهای منظم می توان از تغییرات عروقی تا حدو د زیادی جلوگیری کرد.

تغییرات مغز و اعصاب محیطی:

به مرور زمان عملکرد مغز در قسمت حافظه و ادراک و تنظیم کنترل حرکت کاهش می یابد.برای پیشگیری باید از فعالیتهای تقویت حافظه مانند نوشتن خاطرات حل جدول،خواندن کتاب و نوشتن خلاصه آن تمرینات ریاضی و….استفاده نمود.

چگونه جوان بمانیم

چگونه جوان بمانیم؟

 

برای پاسخ دادن به این سوال لازم است در مورد روند پیر شدن اطلاعاتی داشته باشیم تا بتوانیم از این روند جلوگیری کنیم.

پیری روندی است که ما انسانها بزودی با آن مواجه خواهیم شد. باید بپذیریم که ما انسانها برای این دنیا طراحی نشده ایم و این دنیا محل گذر است لذا بدن ما در این دنیا بتدریج به تحلیل رفته و فرسوده می شود.

آیا این روند کهولت به معنای ناتوانی انسانها در دوران کهولت است ؟پاسخ این است که با وجود اینکه توان انسان رو به کمتر شدن می رود ولی انسان محکوم به یک زندگی وابسته در دوران کهولت نیست.

بسیاری از افراد مسن زندگی خوبی در دوران کهولت دارند و ناتوان نیستند .جالب اینکه بعضی از افراد مسن با برنامه مناسب در دوران کهولت  از دوران جوانی خود بهتر زندگی می کنند.البته علت این مسئله فقدان برنامه در جوانی و داشتن برنامه در سنین کهولت است.

چه اتفاقاتی در روند پیری بوجود می آید؟

یکی از مسائلی که در روند پیری مشاهده می شود تغییرات مفصلی و ایجاد آرتروز است بطوریکه تمامی افراد مسن دارای تغییرات میکرسکوپیک آرتروز خواهند شد ولی ۶۰ در صد آنان دچار علائم  میشوند که نیمی از آنان بنحوی دچار ناتوانی خواهند شد.

پس اولین دستور در جوان ماندن پیشگیری از بروز آرتروز و تقلیل علائم آرتروز است.

آرتروز قابل پیشگیری است و می توان با روشهای طب فیزیکی و توانبخشی از بروز آن جلوگیری نمود.مهترین توصیه ها در پیشگیری از آرتروز چیست؟

۱-کاهش وزن

۲-بهبود تغذیه

۳-ورزش درمانی

۴-تغییرات محیط کار و منزل

تغییر دوم کاهش حجم عضله و افزایش حجم چربی است:کاهش حجم عضله عمدتا در فیبر های عضلانی سریع اتفاق می افتد.

بنابر این دستور دوم برنامه ریزی برای حفظ عضلات و کاهش چربی است.

این تغییرات عضلانی تعادل بیمار را کاهش داده و شانس خوردن زمین را افزایش می دهد لذا باید برنامه ای برای بهبود حرکات تعادلی داشته باشیم

لذا باید از ورزشهایی که باعث افزایش تعادل می شود بهره جست:ورزشهای کششی -تای چی-یوگا -حتی نرمشهای صبحگاهی به حفظ تعادل کمک می کنند -تیراندازی-اسب سواری-دوچرخه سواری از انتخابهای دیگر خواهند بود.

در صورت انجام دوچرخه سواری اگر در سنین بالاتر قرار داریدتوصیه می شود زی دوچرخه را بالاتر تنظیم نمایید تا فشار روی زانو وارد نشود.

تغییرات پوست:

با پیر شدن پوست قوام خود را از دست می دهد.چروکهای پوست افزایش می یابد.با استفاده از تغذیه خوب آنتی اکسیدانها و مراقبتهای خاص می توان پوست را شادابتر نگه داشت.

چگونه پوست را شادابتر نگه داریم:کلیک کنید:

تغییرات قوام استخوان:

با گذشت سن تراکم استخوان کاهش یافته و پوکی استخوان ایجاد می شود. تراکم استخوان در صورت نداشتن برنامه صحیح از سن ۳۰ سالگی کاهش یافته و بتدریج پوکی استخوان بروز می کند

پوکی استخوان قابل پیشگیری است و با برنامه خوب و جامع هیچگاه دچار پوکی استخوان نخواهیم شد.

چگونه از پوکی استخوان جلوگیری کنیم؟کلیک کنید:

تغییرات عروقی :

با افزایش سن تغییرات آترواسکلروز در عروق بوجود می آید و خونرسانی به بافتها کاهش می یابد.با عدم مصرف غذاهای پر چرب فست فودها غذاهای پر نمک و انجام ورزشهای منظم می توان از تغییرات عروقی تا حدو د زیادی جلوگیری کرد.

تغییرات مغز و اعصاب محیطی:

به مرور زمان عملکرد مغز در قسمت حافظه و ادراک و تنظیم کنترل حرکت کاهش می یابد.برای پیشگیری باید از فعالیتهای تقویت حافظه مانند نوشتن خاطرات حل جدول،خواندن کتاب و نوشتن خلاصه آن تمرینات ریاضی و….استفاده نمود.