اگر برای حفظ تعادل با مشکل مواجه هستید یا زمین خوردن شما را
تهدید می کند،

 واکر وسیله ای
است که با اتکا به آن می توانید به راحتی هرجا که دوست دارید راه بروید. استفاده
از واکر می تواند موقت و مقطعی باشد و یا اینکه همیشه و دائما از آن کمک بگیرید و
استفاده کنید
.


اگر پایداری شما را نگران می کند، یک واکر استاندارد بدون چرخ
انتخاب کنید، در اینصورت شما باید برای حرکت کردن واکر را از زمین بلند کنید.
بسیاری از مردم، با این حال، بسیاری از مردم واکرهای دو چرخ و یا چهار چرخ را
انتخاب می کنند
.

 واکرهای دو
چرخ به شما اجازه می دهد وزن خود را به هنگام حرکت روی واکر بیندازید. پایه های
چرخ دار به شما کمک می کند واکر را به سمت جلو هل دهید و پایه های بدون چرخ، مانع
از غلطیدن فرد موقع قدم برداشتن فرد به سمت جلو می شود

اگر نیازی ندارید که برای حفظ تعادل بر روی واکر تکیه بزنید،
احتمالا قادر خواهید بود که از واکرهای چهار چرخ استفاده کنید که سرعت راه رفتن با
آنها بیشتر است
.

 

برچسب‌ها: خرید واکر, انواع واکر, راهنمایی خرید واکر

 

Source Article from http://bijanfr.blogfa.com/post-3427.aspx
نکات مهمی که برای خرید واکر باید در نظر داشته باشیم

http://bijanfr.blogfa.com/post-3427.aspx

http://bijanfr.blogfa.com/rss

دکتر بیژن فروغ


Share →