اناتومی بازو - عروق

Arm Anatomy – Cardiology

 

شریان اصلی بازو شریان بازویی یا براکیال Brachial artery است. این شریان در واقع همان ادامه شریان آگزیلری است که در ناحیه شانه قرار دارد. در موقع اندازه گیری فشار خون در هنگامی که بازوبند در دور بازو بسته می‌شود در واقع فشار خونی که در شریان بازویی قرار دارد اندازه گیری می‌شود.  همراه با شریان بازویی و در کنار آن ورید بازویی یا براکیال هم وجود دارد. دو ورید مهم دیگر بازو وریدهای سطحی سفالیک و بازیلیک هستند.

Arm Anatomy - Cardiology

اناتومی بازو – عروق

Source Article from http://drfarkhani.ir/آناتومی-بازو-عروق/
آناتومی بازو – عروق

http://drfarkhani.ir/آناتومی-بازو-عروق/

http://drfarkhani.ir/feed

درمان کمردرد اصفهان
متخصص طب فیزیکی اصفهان


Share →