زندگی حرکت است و حرکات وابسته به ایستادن بر روی پاهاست پای هر انسان از چند قوس تشکیل شده است قوس کف پای هر انسان با دیگری متفاوت است. هرگونه اختلال در وضعیت این قوس ها مستقیماً بر تمام اعضاء حرکتی از جمله پا، زانو، لگن، کمر تا گردن و شانه ها تاثیرگذار است چه بسا سردردهایی که فقط با یک اصلاح قوس کف پا درمان شده اند.قوس کف پای هر کس با دیگری متفاوت است پس خرید کفش طبی همسان آن هم بر اساس ظاهر آنها و یا ساخت کفی ثابت و از پیش ساخته شده نمی تواند کار علمی و دقیقی باشد.

و احتمالاً خستگی و دردهای شدید را برای ما در طول روز بهمراه خواهد داشت هم اکنون با وجود دستگاه های اسکنر ( High Technology ) کلیه قوس ها و ناهنجاری های کف پای هر فرد قابل بررسی و درمان است و تجویز و ساخت کفی طبی مناسب بر اساس اندازه گیری توسط یک پردازشگر سریع و کامپیوتر و دستور به یک ماشین تراش کامپیوتری ( CNC ) انجام می شود. این تکنولوژی به طور کامل در کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی آماده ارائه خدمات به عموم مردم می باشد.

 

 

 


Share →