گردن بند طبی نوعی بریس یا ارتوز است که به دور گردن بیمار بسته میشود.هدف استفاده از گردن بند طبی بیحرکت کردن گردن است.بسته به نوع گردنبند مقدار این بیحرکتی متفاوت است. از گردن بند های طبی در درمان انواع دردهای گردن، دیسک گردن یا شکستگی های گردن و یا بعد از اعمال جراحی استفاده میشود.گردن درد یکی از شایعترین گرفتاریهایی است که افراد آن را تجربه می کنند. گردن درد دلایل بسیاری دارد نظیر:

 - آرتروز مهره های گردنی
- تروما
- دنده گردنی
بریس گردن که همچنین گردنبند طبینیز نامیده می شود، به منظور اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. گردن بندها پس از جراحی ستون فقرات باعث ثابت نگه داشتن گردن می شوند یا در صورتی که گردن شما دچار صدمه یا آسیب دیدگی شده باشد، درد آن را تسکین می دهد.
گردن دردو گردن بند طبی
آرتروز یکی از شایعترین علتهاست که علاوه بردرد در ناحیه گردنی ممکن است بر روی دیگر اندام نیز تاثیر داشته باشد. وجود ریشه های اعصاب اندام فوقانی در ناحیه گردنی باعث می شود تا هر گونه مشکل در این ناحیه اثر مستقیمی بر اندام فوقانی از ناحیه شانه تا انگشتان داشته باشد.
کما اینکه بسیاری از کسانی که از درد اندام فوقانی رنج می برند ، در ناحیه گردنی دچار مشکل هستند.
یکی از موثرترین وسایل برای رفع گردن درد و یا دردهای اندام فوقانی ناشی از آسیب های گردنی گردن بند ها ( Collars ) می باشند که دارای انواع بسیار گوناگونی هستند.

Share →