مهمترین بخش درمان و پیشگیری مبتلایان به کمردردخصوصا کمردردهای مکانیکی (شایعترین نوع کمردرد) استفاده از ورزش های درمانی است. امروز در کشورهای پیشرفته جهان، کلاسهایی را برای بیماران مبتلا به کمردردترتیب داده اندکه در آنجا ورزشهای درمانی را همراه با وضعیت های صحیح بدن به بیماران آموزش می دهد.

آب درمانی

بطور کلی هر گونه معالجه و مداوا به کمک آب را می توان هیدروتراپییاآب درمانیدانست. البته در اینجا منظور مصرف غیر خوراکی آب یعنی انجا حرکات و
نرمشهای خاص در آب است.

  هنگامی که بدن در آب غوطه ور می شود به اندازه ی حجم آب جابه جا شده ازون آن کاسته می شود. از آنجایی که وزن بدن در آب کمتر است، لذا بیمار قادر می گردد که اندامهایش را با صرف نیروی کمتری به حرکت در آورد و به دلیل کاهش فشار بدن بر مفاصل، درد کمتری را هنگام انجام حرکات احساس می کند. از سوی دیگر، هنگامی که حرکت بر خلاف جهت آب انجام می گیرد، فشاری از طرف آب بر اندامها وارد می آید که سببتقویت عضلات ضعیف می شود. علاوه بر این با تغییر سرعت حرکات می توان شدت ورزش را کاهش یا افزایش داد.

انواع آب درمانی

۱- آب درمانی عمومی: که تمام بدن بیمار در آب قرار می گیرد.
۲- آب درمانی موضعی: که تنها عضو آسیب دیده و یا بخش از بدن در آب قرار می گیرد.

فواید ورزش درمانی در درمان کمردرد

ورزش درمانی باعث درمان انواع مختلف کمردردمی شود ورزش تاثیرات مختلفی روی اعضاء بدن می گذارد که این تاثیرات دارای فواید درمانی زیادی هستند و به این شکل باعث درمان علتهای اصلی کمردردمی گردد.


– ورزشمنظم، باعث کاهش وزن افراد چاق و رسیدن به وزن متناسب می شود این موضوع فشار وارد بر کمر را کم کرده و باعث درمان کمردردهایی میشود که به خاطر اضافه وزن ایجاد شده اند.

- ورزش باعث بیشتر شدن انعطاف بدنی می گردد انعطاف بدنی ، توانایی حرکات در جهات مختلف را افزایش می دهد و کمردر های حاصل از خشکیکمر را درمان می کند.

- به وسیله ی ورزشهای مخصوص می توان عضلات شکم و کمر را تقویت کرد عضلات قوی از ستون فقراتمحافظت می کنند و از آسیب دیدگی آن جلوگیری می نمایند عظلات نیرومند می توانند از دیسکهای آسیب دیده حفاظت کنند و کمردردهای حاصل از صدمات دیسکرا درمان نمایند.

منبع:دکتر عمادی.دکتر دقاق زاده


Share →