post_image

عضلات کف لگن

عضلات کف لگن (pelvic floor muscles) تشکـیل یافته است از عضلات (levator ani) و (coccygeus) این دو عضله به عضله (pubococcygeus) و یا به اختصار (pc) نیز نامیده میگردد که از استخوان شرمگاهی (pubic bone) آغاز و تا استخوان دنبالچه (coccyx) ستون فقرات امتداد یافته است.

وظایف عضلات کف لگن

۱-به عنوان پشتیبان و تکیه گاه اندامهای لگن (مثانه، راست روده، رحم، مهبل، پیشابراه و پروستات). عضلات کف لگن این اندامها را احاطه کرده اند.
۲-کنترل جریان ادرار.
۳-هنگام ارگاسم (اوج لذت جنسی) این عضلات کف لگن هستند که بطور ریتمیک منقبض میشوند.
۴-کمک به روند زایمان.
۵-حفظ و کنترل اختیار ادرار و مدفوع به عنوان بخشی از اسفنکترهای ادراری و مقعدی.

یکی از علل شایع کمر درد ضعف عضلات کف لگن است.بیماران معمولا از اختلال ادرای،کمردرد،اختلالات توانبخشی شکایت دارند.

درمان پس از ارزیابی طب فیزیکی و بیومکانیک عضلات کف لگن شروع می شود .یکی از روشهای بهبود عضلات کف لگن بیوفیدبک است.

کلینیک دکتر فروغ

منبع: سایت دکتر وریانی


Share →