post_image

اگرچه باور عمومی این است که زندگی جنسی افراد بعد از حمله قلبی،‌ مختل می‌شود‌ اما پزشکان می‌گویند این اتفاق لزوما رخ نمی‌دهد….

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که پزشکان می‌توانند نقشی کلیدی در این زمینه ایفا کنند. به گفته محققان، بسیاری از بازماندگان حمله قلبی می‌ترسند که فعالیت جنسی، آنها را دوباره به بیمارستان (و حتی به قبرستان) بفرستد اما پزشکان متفق‌القولند که احتمال بروز چنین رویدادی بسیار ناچیز است.

بیماران فکر می‌کنند فعالیت جنسی باعث مرگ‌ آنها می‌شود و این نگرانی نه تنها به وسیله بیمار مبتلا به حمله قلبی،‌ بلکه همسر او هم ابراز می‌شود.اگر بتوانید دو طبقه پلکان را بالا روید یا ورزش در حد متوسطی را انجام دهید،‌ فعالیت جنسی برای شما مجاز است.

جهت مشاهده ادامه مطلب، اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت دکتر وریانی


Share →