post_image

اختلالات ادراری ناشی از ام اس، ازجمله باقی ماندن ادرار در مثانه می تواند عوارضی به همراه داشته باشد که در پایین به آنها اشاره شده است.

عفونت ادراری در ام اس

وقتی ادرار در مثانه باقی بماند میکروبها در آن تکثیر پیدا کرده و سبب عفونت ادراری می شوند. گاهی این عفونت ادراری به طرف بالا به کلیه ها پس زده و سبب عفونت کلیه ها می شود که بیماری خطیر است.

سنگ مثانه در ام اس

وقتی ادرار در داخل مثانه باقی بماند، رسوبات آن کم کم در مثانه تجمع پیدا کرده و ایجاد سنگ مثانه را می کنند.

جهت مشاهده ادامه مطلب، اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت دکتر وریانی


Share →