post_image

مشکلات احتباس ادرار به صورت تکرر ادرار و عدم توانایی کنترل ادرار در بیماران ام اس نمایان میشود. این معضل تاثیری نا خواسته در فعالیتهای اجتماعی فرد میگذارد. مشکلات مثانه عموماً ارتباطی مستقیم با ناتوانی و اسیب دیدگی قسمت تحتانی کانال نخاعی سیستم اعصاب مرکزی دارند.
مشکلات مثانه در بیماری ام اس عموماً به صورت تواتر در دفع ادرار و لزوم فوری برای دفع ادرار مشخص می شوند.
مشکلات دیگری نیز مانند مشکل در شروع ادرار کردن، تردید، نشت و احساس ادرار کردن ناقص نیز وجود دارند. که نسبت به دو مشکل رایج بیان شده ((تواتر دفع ادرار و لزوم فوری دفع ادرار)) نادر تر میباشد.

جهت مشاهده ادامه مطلب، اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت دکتر وریانی


Share →