post_image

 

همیشه قبل از بلند کردن اجسام ، وزن آن ها و فاصله جابجایی را در نظر بگیرید.اگر بار خیلی سنگین است ، از دیگران کمک بگیرید.

بهترین روش برای بلند کردن اجسام سنگین

۱. پاها را صاف بر روی زمین بگذارید و تا حد ممکن نزدیک جسم بایستید.
۲. سپس زانوها را خم کرده و فرم بدنتان را مانند حالت زانو زدن کنید.
۳. پشت‌تان را تا حد امکان صاف نگهدارید.
۴. عضلات شکم و باسن را به داخل جمع کنید.
۵. برای تحمل وزن جسم به عضلات پا تکیه کنید.
۶. جسم را هنگام بلند کردن نزدیک به خودتان بگیرید.
۷. در مواقع بلند کردن جسم زانوهای‌تان را خم نگهدارید.
۸. جسم را آهسته و به‌‌تدریج بلند کنید.

در مورد زمین گذاشتن اجسام هم باید همین کارها را تکرار کنید.

 

 

منبع:دکتر شجاعی. فیزیوتراپیست های بدون مرز


Share →