post_image

پیشگیری و کاهش گودی بیش از حد کمر

۱- صحیح نشستن:

موقع نشستن روی صندلی، کف پا را صاف بر روی زمین قرار دهید، صندلی خود را تنظیم کنید و در صورت نیاز از یک بالشتک برای پر کردن فضای خالی پشت کمرتان استفاده کنید.

۲- صحیح ایستادن در مدت طولانی:

وقتی که می خواهید مدت طولانی بایستید (مثل زمان شستن ظرف یا اتو کردن لباس ها)، یک پا را روی زمین و پای دیگر را روی یک پله، چهار پایه و یا هر چیز مشابه قرار دهید.

۳- بهترین حالت برای خوابیدن، خوابیدن به پشت است، در حالی که بالشتی زیر زانوها قرار گیرد. در صورتی که تمایل دارید بر روی شکم بخوابید، حتما بالشی زیر شکم خود قرار دهید.

۴- پوشیدن کفش های پاشنه بلند ، موجب افزایش گودی کمرخواهد شد.

۵- از تقویت عضلات شکم ، باسن و کمر توسط ورزش غافل نباشید.

 

منبع:وبلاگ دکتر پیریایی


Share →