post_image

بیماری قرن ما درد‌های مفاصل به خصوص دردهای زانو و کمر است و یکی از مفیدترین روش‌های درمانی در خصوص زانو درد و کمر درد، روش آب درمانی است، که طی آن فرد در داخل آب اقدام به ماساژ درمانی، تقویت عضلات و حرکت‌های مفاصل می‌کند زمانی که شخص بیمار در داخل آب قرار می‌گیرد، براساس قانون ارشمیدس در آب درمانی میزان فشاری که بر روی مفاصل وارد می‌شود، کاهش یافته و با حرکاتی که داخل آب انجام‌ می‌دهد، به نحوی عضلات تقویت می‌شود و این تقویت باعث می‌گردد تا فشار بر روی فضای دیسک و کپسول مفصل کاهش یابد و نهایتاً این کاهش فشار منجر به کاهش شدت درد زانو و درد کمر بیماری می‌شود. در شکل زیر نمونه هایی از ورزش زانو درد به تصویر کشیده شده است.

روش آب‌ درمانی با استفاده از خاصیت شناوری طبیعی بدن همراه با چگالی نسبی آب باعث کاهش فشار بر مهره‌های ستون فقرات می‌شود، درنتیجه می‌تواند شرایط بیمار را بهبود بخشد.

 

منبع :دکتر دقاق زاده.ایران ویج

 


Share →