post_image

توصیه هایی برای درست بلند شدن از رختخواب

از آنجائیکه تقریباً یک سوم عمر در رختخواب می گذرد، داشتن وضعیت بدنی مناسب در هنگام خواب و همچنین درست بلند شدن از رختخواب مهم و ضروری است. وضعیت بدنی نامناسب می تواند به درد مزمن پشت و کمر منجر شود. پیشنهادهای زیر می تواند برای جلوگیری از ابتلا به دردهای مزمن کمر و پشت مفید باشد:

بلند شدن از حالت افقی بر کمر فشار وارد می کند. می توانید با تنفس آرام کننده قبل از برخواستن از رختخواب خود را برای این حرکت بالقوه دردناک آماده کنید. بعد به پهلو بچرخید پاها را از تخت آویزان کنید، و آهسته به حالت نشسته در آیید.

بهتر است کمی در این حالت استراحت کنید. سپس کمی به جلو خم شوید، نفس را تو بدهید، سعی کنید پشت و گردن را شل کنید، و بلند شوید و وزن بدن را روی پاها بیاندازید.

شاید تکرار عبارتی مثل “پشت و گردن شل” برای یادآوری انعطاف پذیرتر کردن هرچه بیشتر آن ها در هنگام بلند شدن و راه رفتن سودمند باشد.

منبع:دکتر عمادی


Share →

طراحی سایت و سئو

تماس

بزرگراه چمران، ابتدای باقرخان غربی، پلاک 89 قدیم، 26 جدید، طبقه دوم
Build a website with PageLines