post_image

بلند کردن سر در حالت خوابیده به شکم

روی سطح صافی به شکم بخوابید و صورتتان را روی بالش قرار دهید. اکنون در حالی که غب غب گرفته اید( یعنی با صاف کردن قوس گردن چانه را به گردنتان نزیک کنید ) سر را از روی بالش بلند کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید. در صورتی که نمی توانید به شکم بخوابید از انجام این تمرین خودداری کنید. در طی تمرین شانه ها و قفسۀ سینه اتان همچنان در تماس با زمین باقی بماند . از فشار دادن دستها به زمین جهت کمک کردن به حرکت، اجتناب کنید.

منبع:برگرفته از کتاب پوکی استخوان


Share →

طراحی سایت و سئو

تماس

بزرگراه چمران، ابتدای باقرخان غربی، پلاک 89 قدیم، 26 جدید، طبقه دوم
Build a website with PageLines