post_image

خم کردن مقاومتی گردن به عقب

کاملاً صاف روی صندلی بنشینید و کف یک دستتان را پشت سرتان قرار دهید. اکنون سر را به دستان فشار دهید به طوری که عضلات پشت گردن منقبض شوند ولی حرکت در گردن رخ ندهد. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید. گردن محلی آسیب پذیر است بنابراین از انجام هر ورزشی که موجب درد می شود، اجتناب کنید. هنگامی که می خواهید این تمرین را انجام دهید کمی عضلات پشت و کناری گردنتان را ماساژ دهید. در این تمرین نخست سر را به طرف دست حرکت دهید سپس با دست در مقابل حرکت مقاومت کنید. چرا که اگر عکس این امر انجام شود ممکن است آرتروز گردن را تحریک کند. با پیشرفت قدرت عضلات، تمرین را با فشار بیشتر دستتان ادامه دهید. در طول تمرین ریتم طبیعی نفس کشیدن را انجام دهید و از حبس کردن نفس خودداری کنید.

خم کردن مقاومتی گردن به جلو

کاملاً صاف روی صندلی بنشینید و کف یک دستتان را روی پیشانی خود قرار دهید. اکنون سر را به دستان فشار دهید به طوری که عضلات جلوی گردن منقبض شوند ولی حرکت در گردن رخ ندهد. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید.

منبع:برگرفته از کتاب پوکی استخوان


Share →