post_image

علل درد شانه

عوامل مختلفی باعث درد شانه می‌گردند که به طورکلی عبارتنداز:

«       التهاب تاندون و بورس

«       آسیبهای عضلانی

«       بی ثباتی مفصل شانه و موارد دررفتگی

«       پیچ خوردگی و موارد دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار

«       نشانگان گیرافتادگی شانه

«       بعضی از بیماریها

«       شکستگی استخوان‌های شانه(کمربند شانه‌ای)

«       دردهای انتشاری یا ارجاعی

درمان درد شانه

با توجه به عامل درد شانه و مشکلات حرکتی کمربند شانه‌ای، درمان ممکن است در ارتباط با یک یا مجموعه‌ای از موارد زیر باشد:

Ø       دارویی

Ø       فیزیوتراپی

Ø       ارتوپدی

Ø       جراحی

 منبع : ویکی پدیا و دکتر وریانی


Share →