post_image

کمردرد یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران به مراکز درمانی می باشد بطوریکه بعد از سرماخوردگی و ضربه های کوچک ،کمر درد شایعترین بیماری در انسان است.

علل مکانیکی درد های کمری

۹۰درصد دردهای کمری از نوع مکانیکی است.بسیاری از از این اختلالات مکانیکی نیز در قسمت پایین فقرات کمری ایجاد می‌شود. درحقیقت ناحیه کمری-خاجی(Lumbosacral)شایعترین محل دردهای کمری است.

مهمترین علل کمردرد عبارتند از:

v کشیدگی عضلانی(Strain)

v پیچ خوردگی(Sprain)ها

v آسیب مفاصل بین مهره‌ای پشتی(Facet Joints)

v فتق دیسک بین مهره‌ای

v لغزش مهره(Spondylolistesis)کمری

v انحراف جانبی ستون فقرات(Scoliosis)

v آرتروز(Osteoarthritis)

v تنگی مجرای نخاعی

v شکستگی‌ها(Fractures)

v دررفتگی‌ها(Dislocation)

منبع:وبلاگ دکتر فروغ


Share →