ژنوواروم، زانوی درون گرد، زانو پرانتزی یا پاکمانی ( واروس بیش از حد ) اختلال در مفصل زانو است که در آن زانو ها از هم فاصله زیادی می گیرند. توجه داشته باشید برای رفع پا پرانتزی داروی خاص وجود ندارد، اما امروزه بهبود این شرایط از طریق حرکات اصلاحی زانو پرانتزی و استفاده از بریس امکان‌پذیر است.

مطالعه مقاله درمان زانوی پرانتزی (کلیک کنید)


Share →