صدا دادن شست

0

با سلام

مختصر بگم،من وقتی شست دست خود را ابداکت و ادداکت میکنم،در قسمت متاکارپ شست دست صدای خرت خرت میدهد،بعضی مواقع هم تقه میدهد
دلیلش چیست؟

پرسیده شده 1 نوامبر 2017

پاسخ شما