ضایع نخاعی گردن

0

از کمر به پایین حس نداره کنترل ادرار و مدفوع نداره ولی  می فهمد که مدفوع یا ادرار دارد ولی کنترل ندارد.

سر انگشتان دستش احساس نداره ولی دستاس تکان میدهد به هرطرف میبرد.
الان ۹ماه از این حادثه میگذرد.
کردنشون از مهره ششم ضربه خورده.
شکستگی مهرهc1.cg.c4.
نظر شما چیه؟درمانی دارد یا نه؟برای بهبود ایشان چه میشود کرد؟

پرسیده شده 14 ژانویه 2018

پاسخ شما